Brukervilkår for nettsteder som eies og drives av Pfizer AS

Sist oppdatert november 2019

LES NØYE GJENNOM DISSE BRUKERVILKÅRENE FØR DU BRUKER NETTSTEDET

å bruke nettstedet www.atopiskeksem.no aksepterer du disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer vilkårene, må du forlate www.atopiskeksem.no og se bort fra den informasjon som du har fått tilgang til. Nettstedet www.atopiskeksem.no eies og drives av Pfizer AS, org. nr. 915 213 596, Drammensveien 288, 0283, 1325 Lysaker, telefon + 47 67 52 61 00.

 1. 1. AKSEPT

  å bruke dette nettstedet aksepterer du at du er bundet av disse brukervilkårene. Pfizer forbeholder seg retten til å endre vilkårene når vi anser det nødvendig. Endringene trer i kraft når de er publisert på nettstedet.

 2. 2. ANVENDELSESOMRÅDE

  brukervilkårene gjelder kun din bruk av dette nettstedet. Pfizer driver også andre nettsteder, og disse kan ha andre brukervilkår. Dette vil fremgå av de respektive nettsteder.

 3. 3. BRUK AV NETTSTEDET

  Dette nettstedet inneholder informasjon om Pfizer, om vår virksomhet, våre terapiområder og produkter. Visse deler av nettstedet er kun beregnet for helsepersonell. Din tilgang til og bruk av informasjonen på nettstedet er underlagt de begrensninger som fremkommer, samt av gjeldende lover. Ved å bruke dette nettstedet, aksepterer du uten begrensninger eller forbehold disse brukervilkårene.

 4. 4. DIN INFORMASJON

  Som bruker av nettstedet er du ansvarlig for at eventuell informasjon som du gir oss er korrekt.

 5. 5. MEDISINSK INFORMASJON

  Selv om det på dette nettstedet finnes informasjon om medisinske tilstander og hvordan disse kan behandles, skal man kontakte lege hvis man har en medisinsk tilstand. Pfizer tilbyr ikke pasientspesifikke behandlingsråd. Kontakt din din lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du bruker noen av legemidlene som er beskrevet her eller på andre nettsteder.

 6. 6. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

  Dette nettstedet inneholder lenker både til andre Pfizer-nettsteder og til nettsteder som drives av tredjeparter. Pfizer påtar seg intet ansvar for innholdet på nettsteder som drives av tredjeparter.

 7. 7. PERSONVERN

  Se Pfizers retningslinjer for behandling av personopplysninger for å få informasjon om vår behandling av personopplysninger og hvordan vi beskytter dine rettigheter. Se også vår Cookiepolicy.

 8. 8. IKKE-KONFIDENSIELL INFORMASJON.

  All kommunikasjon og annet materiale (for eksempel spørsmål, kommentarer og forslag) som du sender til Pfizer via internett, e-post eller på annen måte, vil bli ansett å være ikke-konfidensiell. Pfizer står fritt til å bruke alle ideer, konsepter, knowhow eller teknologi som formidles for ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter.

 9. 9. IMMATERIELLE RETTIGHETER M.M.

  Pfizer eier alle opphavsrettigheter, patenter, databaserettigheter, varemerker, design, know-how, all konfidensiell informasjon og alle andre immaterielle rettigheter, både registrerte og uregistrerte, herunder rettigheter under søknadsbehandling, som finnes på dette nettstedet og i dets innhold. Innholdet på nettstedet kan kun kopieres for ikke-kommersiell privat bruk med alle immaterielle rettigheter og andre proprietære rettigheter i behold, og kan ikke kopieres, reproduseres eller på annen måte videreformidles. Med det unntak som uttrykkelig fremkommer over, kan du ikke kopiere, vise, laste ned, distribuere, modifisere, reprodusere, publisere eller videresende informasjon, tekst eller dokumenter som finnes på dette nettstedet eller i noen del av dette, med mindre du har fått Pfizers skriftlige samtykke til dette. Pfizers navn og logo er registrerte varemerker, og kan ikke brukes av andre uten Pfizers uttrykkelige skriftlige samtykke. Misbruk av Pfizers varemerker eller annet materiale tilhørende Pfizer er forbudt og innebærer brudd på åndsverkslovgivningen, varemerkelovgivningen og/eller annen lovgivning. Pfizer vil rettslig forfølge alle slike brudd i den grad lovgivingen tillater.

 10. 10. ANSVARSFRASKRIVELSE

  Pfizer har tatt alle rimelige forholdsregler for at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, men ved å bruke nettstedet aksepterer du informasjonen, produktene og tjenestene som gis "SOM DE ER." Pfizer gir ingen uttalte eller implisitte garantier med hensyn til nøyaktighet, innhold, fullstendighet, pålitelighet, brukbarhet eller lovlighet av informasjonen på dette nettstedet.

 11. 11. BRUDD PÅ DISSE BRUKERVILKÅRENE

  Pfizer forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte din tilgang hvis du bryter brukervilkårene. Hvis bruddet ditt forårsaker skade for andre, aksepterer du å holde Pfizer skadesløs og fri fra ansvar for og mot ethvert og alle tap, skader eller kostnader. Hvis det oppstår uenighet som følge av bruksvilkårene eller din bruk av dette nettstedet, skal vi søke å løse uenigheten i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, skal alle slike tvister, klager eller uenigheter løses av norske domstolene med Oslo tingrett som rett verneting.

Kontakt internettansvarlig i Pfizer AS

e-postadresse: [email protected]