Oppfølging med legen

Etter 2 uker bør du snakke med legen din om hvordan behandlingsplanen virker. 

Når du snakker med legen din, er det viktig å dele eventuelle eksemrelaterte endringer, både fysiske og psykiske. Det kan være lurt å notere ned endringer du opplever mellom hvert legebesøk.

Selv om behandlingen har fjernet symptomer, bør du tenke over om du føler eksemen begrenser livet ditt på en eller annen måte. Snakk med legen din om din behandlingsplan og se på hvilke behandlingsalternativer som kan være riktige for deg.

Vurdere behandlingsalterantiver

Diskuter forskjellige behandlingsalternativer med legen din.​

Ikke vurder bare selve behandlingen, men også hvordan den påvirker hverdagen din.​

Noen behandlingsalternativer kan ha bivirkninger. Diskuter dem med legen din, og juster behandlingsplanen slik at den fungerer best mulig for deg.

Få tatt prøver

Hvis behandlingen ikke har fungert, hender det at legen vil ta flere prøver.​

Sørg for at du forstår hvorfor hver prøve tas. Hvis det er en allergitest, er det viktig å forstå at atopisk eksem i seg selv ikke er allergi, men mange med atopisk eksem har også allergi.

Finne den beste behandlingen for deg

Atopisk eksem er en kronisk tilstand. Det betyr at det noen ganger kommer eksemen tilbake når behandlingen avsluttes eller mens behandlingen foregår.

Du bør oppsøke legen jevnlig for å diskutere om behandlingen virker for deg. Gi beskjed hvis symptomene har kommet tilbake eller har blitt verre. Informer også om hvordan sykdommen påvirker hverdagen din, spesielt hvis den hindrer deg i å gjøre noe du har lyst til å gjøre.

Hvis du trenger støtte som ikke er direkte knyttet til behandlingen, finnes det pasientorganisasjoner og Facebook-grupper. Der kan likesinnede høre hverandres historier og snakke om løsninger på hverdagsproblemer knyttet til eksem.

Du kan lese mer om dette på Psoriasis og eksemforbundets sider.